Produkter

Våra "problem" som tillverkas i trä mestadels bok. De är oftast förpackade i
genomskinliga askar, som också innehåller problemets lösning i bilder.
Språket får inte vara ett hinder eftersom vi har försäljning i olika länder.
Uppgiften är att både lösa OCH återställa.

Svårighetsgraden kan man utläsa på antalet stjärnor, som varje spel är märkt med.

mänsklig
svår
mycket svår
omöjlig för de en del
endast för experten
SOS!!

De flesta produkter är tänkta för vuxna. För att klara en bör man vara
minst 8-10 år.

Många företag har insett fördelen att ge bort våra klurigheter med tryck:
en logoeller en slogan. Så mycket intensivare en sådan reklam kan bli!
De flesta tar lång tid på sig att lösa våra "problem".
Ett effektivt sätt att nöta in ett budskap.

För den som är intresserad av tryck av logo eller slogan finns alltstå möjlighet till detta.

Bilder på produkterna hittar du under sidan Bilder

 

Skånsk Träkonst, Limhamn / Malmö
: +46 (0)40 162 890 — Mobil: +46 (0)705 162 890 — e-mail: skansktrakonst@msn.com

[Startsida] [Företag] [Produkter] [Bilder] [Kontakt]

Monday, May 12, 2008